Chomhdháil Cheilteach- Craobh na hÉireann -=- Celtic Congress Irish Branch
Chomhdháil Cheilteach- Craobh na hÉireann -=- Celtic Congress Irish Branch

Chomhdháil Cheilteach- Craobh na hÉireann -=- Celtic Congress Irish Branch Chomhdháil Cheilteach- Craobh na hÉireann -=- Celtic Congress Irish Branch Chomhdháil Cheilteach- Craobh na hÉireann -=- Celtic Congress Irish Branch Chomhdháil Cheilteach- Craobh na hÉireann -=- Celtic Congress Irish Branch Chomhdháil Cheilteach- Craobh na hÉireann -=- Celtic Congress Irish Branch Chomhdháil Cheilteach- Craobh na hÉireann -=- Celtic Congress Irish Branch


***Enable Javascript to see Site Menu ***

A Chòmhdhail Ceilteach Eadar Nàiseanta 2017

An t-Iuchar 17-22 2017.

Co-Chruinneachadh nan Ceilteach, 2017

Seachdain de dh'oraidean, de cheilidhean agus de thurasan a tha beairteach ann an eachdraidh

Bidh leasain Ghaidhlig ann gach maduinn.

An Cuspair :

The Musical Traditions of our Celtic Nations

Gach bliadhna, tha corr is ciad a' tighinn as na duthchanan Ceilteach : Alba, Eirinn, a' Bhreatann Bheag, a' Chorn, Eilean Mhanain agus a' Chuimrigh. Tha e gach bliadhna an duthaich eadar-dhealaichte. Thigibh ann!

Airson tuilleadh fiosrachaidh cuireabh fios gu
Jean Campbell ,
17A Glen, Isle of Barra, HS9 5UQ
camuskellaig@gmail.com
http://www.celticcongressalba.co.uk/


2017 Application Form

2017 Flyer

Further information


INTERNATIONAL CELTIC CONGRESS 2017

17-22th July 2017

The International Celtic Congress in Perth, Scotland

The Congress is a week of lectures, cèilidhs and tours to places of historical interest.

There will be Gaelic song classes each morning.

The Congress theme is:

The Musical Traditions of our Celtic Nations

Over one hundred delegates attend the congress every year, when it visits, in rotation, each of the six Celtic regions. Scotland, Ireland, Isle of Man, Brittany, Cornwall and Wales.

For more information please contact:
Jean Campbell ,
17A Glen, Isle of Barra, HS9 5UQ
camuskellaig@gmail.com
http://www.celticcongressalba.co.uk/


2017 Application Form

2017 Flyer

Further information