Chomhdháil Cheilteach- Craobh na hÉireann -=- Celtic Congress Irish Branch
Chomhdháil Cheilteach- Craobh na hÉireann -=- Celtic Congress Irish Branch

Chomhdháil Cheilteach- Craobh na hÉireann -=- Celtic Congress Irish Branch Chomhdháil Cheilteach- Craobh na hÉireann -=- Celtic Congress Irish Branch Chomhdháil Cheilteach- Craobh na hÉireann -=- Celtic Congress Irish Branch Chomhdháil Cheilteach- Craobh na hÉireann -=- Celtic Congress Irish Branch Chomhdháil Cheilteach- Craobh na hÉireann -=- Celtic Congress Irish Branch Chomhdháil Cheilteach- Craobh na hÉireann -=- Celtic Congress Irish Branch


***Enable Javascript to see Site Menu ***

Eibhlín Ní Chathailriabhaigh
Léacht Comórtha

An Óige agus Todhchaí an Chultúir Cheiltigh

le Traic Ó Braonáin

Áras Fhoras na Gaeilge

7:30 pm

Déardaoin 12 Meán Fomhair 2013


Díríonn Niall go háirithe ar stair, ar staid agus ar thodhchaí na Gaeilge, dar ndóigh. Léireoidh sé a chuid cainte le cabhair uasteilgeora. Molaimid ach go háirithe do lucht léinn a bhfuil an Gheilge agus / nó teanga cheilteach eile mar ábhar staidéir acu a bheith i láthair chun léamh cruinn ar an abhar seo a bheith acu.


Éist leist an léacht a thug Éamon O Cíosáin i 2010 anseo.


Rugadh Eibhlín Ní Chatailriabhaigh ar an lá seo cead bliain ó shin, an 1u lá de mhí an Mheithimh 1910.

Bhí saol fada gníomhach aici a thug sí go hiomlán don teanga agus do gluaiseacht na Gaeilge. Bhí sí gníomhach i gConradh na Gaeilge ó bhí sí ina cailín óg.

Sa bhliain 1939 athbhunaigh Eibhlín Ní Chathailriabhaigh i dteannta le Donal Ó Dúill "Oireachtas Na Gaeilge" agus bhí Eibhlín mar rúnaí ar an Oireachtas ag an tús.

Bunaíodh Comhdháil Náisiúnta na Gaeilge sa bhliain 1943 agus ar feadh tréimhse ón am sin bhí sí mar rúnaí ar an eagraíocht sin.

Bhí sí mar croí lár na hArd Craoibhe de Chonradh na Gaeilge ar feadh na mblianta fada. Bhíodh sí ag múineadh Gaeilge i ranganna na hArd Craoibhe agus is i is mo a d'eagraíodh Fleadh na Nollag.

Bhí baint mhór aici le Cairde Na Cruite. Ghlac sí páirt mhór gníomhach sa Chomhdháil Cheilteach agus bhí sí i ngach oifig ag leibhéil na craoibhe náisiúnta agus fiú ag an leibhéil idirnáisiúnta.

Bhí post aici mar stáit sheirbhíseach sa Roinn Oideachais agus sa Roinn Talmhaíochta. Nuair a d'éirigh sí as an Stáit Sheirbhís chaith sí tamall i dtionscal na n-ostán.

Bhí pearsantacht láidir ag Eibhlín. Ba bean máistreasúil i a chur cuid mhór rudaí i gcrích go héifeachtach.

Ní bheidh a leithéidí arís ann.

Tuilleadh eolais

WWW.CCheilteach.ie